diumenge, 3 de maig de 2009

Cervell en acció

Amb la següent calculadora heu de resoldre el següent problema:

Durant la tarda d'avui, una cadena de televisió ha emés 5 programes de 55 minuts cada un. Podeu expressar amb decimals el nombre d'hores en total emesses en aquesta cadena?
Heu d'enviar un missatge amb la solució.